fbpx

NE KEMI PËRGJEGJËSI SHOQËRORE

PËRGJEGJËSIA JONË

Si kompani tregtare, ne vlerësojmë besimin që për çdo ditë na dedikohet neve dhe prodhimeve tona. Suksesi ekonomik në masë të madhe varet nga ajo se sa me sukses kemi koordinuar parimet tona themelore “Thjeshtësi” dhe “Orientim kah konsumatorët” me shfrytëzim të përgjegjshëm të burimeve natyrore dhe sjelljes së posaçme me konsumatorët, të punësuarit dhe me partnerët afarist.

Nën moton “Cilësi e lartë-çmime të ulëta” informojmë për aktivitetet tona në temën Përgjegjësi në KAM. Ne jemi të vetëdijshëm se këtë përgjegjësi mund ta plotësojmë vetëm së bashku me të punësuarit tanë të motivuar dhe të angazhuar. Prandaj, qëllimi ynë është që në të ardhmen të jemi punëdhënës i përgjegjshëm dhe atraktiv

Qëllimi ynë është që edhe më tej të keni besim tek ne!

Shoqëria

Si kompani tregtare me zinxhir të marketeve, shitoret e KAM mbulojnë gjithë territorin e Kosoves dhe për çdo ditë jemi në kontakt me njerëzit në vend. Veten e konsiderojmë si pjesë të shoqërisë dhe në kuadër të mundësive tona, angazhohemi tërësisht me furnitore të dëshmuar

Asortimani

Ne garantojmë per cilësinë e lartë dhe sigurine ë produkteve tona, sepse shëndeti, mbrojtja dhe kënaqësia e konsumatorëve tanë për ne është me rëndësi thelbësore. Nën moton “Cilësi e lartë, çmime të ulëta” ne i informojmë konsumatorët tanë për artikujt dhe konsumin e ndërgjegjshëm.

Të punësuarit

Si kompani me zinxhir marketesh, të punësuarit tanë në masë të madhe kontribuojnë në suksesin ekonomik. Kompania jonë dallohet për nga të punësuarit e motivuar dhe të angazhuar.